- multimedija -


Vaje in pritrkavanje za tri svete večere 18/19, vaje zbora in nastop za sv. Antona

Pritrkavanje v kortežanskem zvoniku na prvi sveti večer, 24. 12. 2018 (Jakob, Miha, Klemen)