- multimedija -


Vaje in pritrkavanje za tri svete večere 18/19, vaje zbora in nastop za sv. Antona

V kortežanskem zvoniku za prvi sveti večer 2018 (Miha, Marko, Jakob, Klemen)