- multimedija -


Vaje in pritrkavanje za tri svete večere 18/19, vaje zbora in nastop za sv. Antona

Vaje pritrkovalcev v galeriji - muzeju 23. 12. 2018